Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


GYLON® - ΦΥΛΛΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ PTFE ΟΙΚΟΥ GARLOCK

 

 

GYLON® Style 3500

Σύνθεση: PTFE και διοξείδιο του πυριτίου
.
Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Μεγάλη αντοχή στα χημικά
- Μειωμένες εκπομπές
- Μειώμενα λειτουργικά κόστη

Εφαρμογές:Νερό, ατμός, υδρογονάνθρακες, ισχυρά οξέα, χλώριο, διαλύτες, κρυογενικά υγροποιημένα αέρια.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 83bar (8MPa)
T συνεχής: 260oC
T min: -268oC
P xT max:12000(bar x oC)έως1,5mm
P xT max:8600(bar x oC) για 3mm

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

GYLON® Style 3504

Σύνθεση: PTFE και μικροσφαρίδια υάλου
.
Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Μεγάλη αντοχή στα χημικά
- Μειωμένες εκπομπές
- Μειώμενα λειτουργικά κόστη

Εφαρμογές: Μεσαίες συγκεντρώσεις οξέων, ορισμένες καυστικές ουσίες, υδρογονάνθρακες, διαλύτες, κρυογενικά υγροποιημένα αέρια, υπεροξείδιο του υδρογόνου, ψυκτικά μέσα.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 55bar (5MPa)
T συνεχής: 260oC
T min: -268oC
P xT max:12000(bar x oC)έως1,5mm
P xT max:8600(bar x oC) για 3mm

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

GYLON® Style 3505

Σύνθεση: PTFE και μικροσφαρίδια υάλου
.
Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Μεγάλη αντοχή στα χημικά
- Μειωμένες εκπομπές
- Μειώμενα λειτουργικά κόστη

Εφαρμογές: Πόσιμο νερό, μεσαίες συγκεντρώσεις οξέων, ορισμένες καυστικές ουσίες, υδρογονάνθρακες, διαλύτες, κρυογενικά υγροποιημένα αέρια, υπεροξείδιο του υδρογόνου, ψυκτικά μέσα.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 55bar (5MPa)
T συνεχής: 260oC
T min: -268oC
P xT max:12000(bar x oC)έως1,5mm
P xT max:8600(bar x oC) για 3mm

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

GYLON® Style 3510

Σύνθεση: PTFE και θειικό βάριο
.
Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Μεγάλη αντοχή στα χημικά
- Μειωμένες εκπομπές
- Μειώμενα λειτουργικά κόστη

Εφαρμογές: Νερό, ατμός, αέρια, οξέα μεσαίων συγκεντρώσεων , ίσχυρες καυστικές ουσίες, υδρογονάνθρακες, κρυογενικά υγροποιημένα αέρια και φθοριούχο αργύλιο.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 83bar (8MPa)
T συνεχής: 260oC
T min: -268oC
P xT max:12000(bar x oC)έως1,5mm
P xT max:8600(bar x oC) για 3mm

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

GYLON® Style 3530

Σύνθεση: PTFE και γραφίτης
.
Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Μειωμένες εκπομπές
- Μειώμενα λειτουργικά κόστη

Εφαρμογές: Υψηλής συγκέντρωσης υδροχλωρικό οξύ, επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους και κρυογενικά υγροποιημένα αέρια.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 83bar (8MPa)
T συνεχής: 260oC
T min: -268oC
P xT max:12000(bar x oC)έως1,5mm
P xT max:8600(bar x oC) για 3mm

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

GYLON® Style 3545

Σύνθεση: Μικροκυψελικό PTFE με άκαμπτο εσωτερικό πυρήνα
.
Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Μεγάλη αντοχή στα χημικά
- Μειωμένες εκπομπές
- Μειώμενα λειτουργικά κόστη
- Εύκολη κοπή και τοποθέτηση

Εφαρμογές: Ισχυρά οξέα, καυστικές ουσίες, κρυογενικά υγροποιημένα αέρια, χλώριο και υδρογονάνθρακες.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 83bar (8MPa)
T συνεχής: 260oC
T min: -268oC
P xT max:12000(bar x oC)έως1,5mm
P xT max:8600(bar x oC) για 3mm

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

GYLON® Style HP3560

Σύνθεση: PTFE και πυρίτιο ενισχυμένο με λαμαρίνα ανοξείδωτου χάλυβα 316L
.
Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Μεγάλη αντοχή στα χημικά
- Μειωμένες εκπομπές
- Μειώμενα λειτουργικά κόστη

Εφαρμογές: Ισχυρά οξέα (εκτός από το υδροφθορικό), χλώριο, κρυογενικά υγροποιημένα αέρια, νερό, διαλύτες, υδρογονάνθρακες και ατμός.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 172bar (17MPa)
T συνεχής: 260oC
P xT max:25000(bar x oC)έως1,5mm
P xT max:15000(bar x oC) για 3mm

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

GYLON® Style HP3561

Σύνθεση: PTFE και θειικό βάριο ενισχυμένο με λαμαρίνα ανοξείδωτου χάλυβα 316L
.
Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Μεγάλη αντοχή στα χημικά
- Μειωμένες εκπομπές
- Μειώμενα λειτουργικά κόστη

Εφαρμογές: Καυστικές ουσίες, οξέα μεσαίων συγκεντρώσεων χλώριο, κρυογενικά υγροποιημένα αέρια, νερό, αέρια, υδρογονάνθρακες, φθοριούχο αργύλιο και ατμός.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 172bar (17MPa)
T συνεχής: 260 oC
P xT max:25000(bar x oC)έως1,5mm
P xT max:15000(bar x oC) για 3mm

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

GYLON® Style 3565 ENVELON®

Σύνθεση: PTFE και μικροσφαιρίδια υάλου
.
Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Εύκολη τοποθέτηση
- Μειωμένες εκπομπές
- Μειώμενα λειτουργικά κόστη

Εφαρμογές: Καυστικές ουσίες, μεσαίες συγκεντρώσεις οξέων, κρυογενικά υγροποιημένα αέρια, υπεροξείδιο του υδρογόνου, υδρογονάνθρακες, ψυκτικά μέσα και διαλύτες.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 83bar (8MPa)
T συνεχής: 260 oC
T min: -268 oC
P xT max:12000(bar x oC)έως1,5mm
P xT max:8600(bar x oC) για 3mm

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ