Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ STERILE SEAL® ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GARLOCK

 

STERILE SEAL® αποστειρούμενες βαλβίδες

• καμία περιοχή συγκράτησης υλικού
• υψηλή στεγανοποίηση(TA-Luft approved EN 12266-1 P11 + P12 leakage level A)
• αποστείρωση της βάνας εν λειτουργία (on line)
• ατμός ενχύεται διαμέσου του άξονα και του δίσκου
• καμία επαφή μεταξύ του ατμού και της διαδικασίας
• θερμοκρασία από -40 έως 170°C
• πίεση μέχρι 16 bar
• συμβατό με FDA
Χαρακτηριστικά:
- ενιαίος άξονας, καμία συγκόλληση, χωρίς σπειρώματα
- αυτό-ευθυγραμμιζόμενος δίσκος (με έδρανο), πατέντα της Garlock-χωρίς ελατήρια, χωρίς διάκενα
- ισοστατικό PTFE

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max: 16bar (1,6 MPa)
T max: 170oC
T min: -40oC


ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ