Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


Κεραμικά Κορδόνια - Σαλαμάστρες

 

AVKOPACK® 1600 / 1600AR

Σύνθεση: Κεραμικές ίνες ενισχυμένες με γυαλί ή συρματίδια χάλυβα.
Χαρακτηριστικά: Στριφτό στεγανωτικό μέσο με άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες.
Εφαρμογές: Το προϊόν εφαρμόζεται στην παραγωγή ενέργειας, στην μεταλλουργία, στην βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου, στην χημική βιομηχανία, κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Tmax:
1600: κορδόνι ενισχυμένο με ίνες υάλου μέχρι +980oC
1600AR: κορδόνι ενισχυμένο με ίνες χάλυβα μέχρι +1200oC

ΤΕΧΝIΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

AVKOPACK® 1601

Σύνθεση: Κεραμικές ίνες ενισχυμένες με γυαλί ή συρματίδια χάλυβα.
Χαρακτηριστικά: Πλεκτό στεγανωτικό μέσο με άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες.
Εφαρμογές: Το προϊόν εφαρμόζεται στην κατασκευή πλοίων, στην μεταλλουργία, στην βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου, στην χημική βιομηχανία, κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Tmax: +1000oC

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

AVKOPACK® 1602 / 1602AR

Σύνθεση:
1602: Πλεγμένο από κεραμικές ίνες.
1602AR: Πλεγμένο από κεραμικές ίνες με πυρήνα από γυαλί και ενισχυμένο με σύρμα inconel.

Χαρακτηριστικά: Πλεκτό στεγανωτικό μέσο με άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες.
Εφαρμογές: Ιδανικό προϊόν για τη σφράγιση των θυρών και των καλυμμάτων των φούρνων, των λέβητων, κ.λ.π.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Tmax:
1600: κορδόνι από κεραμικές ίνες μέχρι +980oC
1600AR: κορδόνι ενισχυμένο με σύρμα inconel μέχρι +1200oC

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

AVKOPACK® 1602ARG

Σύνθεση: Πλεγμένο από κεραμικές ίνες με πυρήνα από γυαλί, ενισχυμένο με σύρμα inconel και εμποτισμενο με γραφίτη
Χαρακτηριστικά: Πλεκτό στεγανωτικό μέσο με άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες.
Εφαρμογές: Ιδανικό προϊόν για τη σφράγιση των θυρών και των καλυμμάτων των φούρνων, των λέβητων, κ.λ.π.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Tmax: +1200oC

ΤΕΧΝIΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)