Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


ΜΑΣΤΙΧΕΣ ΟΙΚΟΥ UNIFRAX

 

Fiberfrax® Pumpable 160

Τοποθετείται εύκολα χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο εξοπλισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες των αντλιών, με τα εργαλεία εφαρμογής και με τα πιστόλια στοκαρίσματος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας το Fraxpump. Μπορεί να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά αυτό θα πάρει πολύ ώρα. Συνίσταται εξαναγκασμένη θέρμανση με αέρα στους 100oC.

Συνθήκες_λειτουργίας:

Tmax : 1600 oC


Τύπος ίνας : Πολυκρυσταλλική, πυρίμαχη, κεραμική ίνα

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

Fiberfrax® Pumpable 140

Τοποθετείται εύκολα χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο εξοπλισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες των αντλιών, με τα εργαλεία εφαρμογής και με τα πιστόλια στοκαρίσματος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορεί να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά αυτό θα πάρει πολύ ώρα. Συνίσταται εξαναγκασμένη θέρμανση με αέρα στους 100oC.

Συνθήκες_λειτουργίας:

Tmax : 1400 oC


Τύπος ίνας : Πυρίμαχη, κεραμική ίνα

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

Fiberfrax® Pumpable 120

Τοποθετείται εύκολα χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο εξοπλισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες των αντλιών, με τα εργαλεία εφαρμογής και με τα πιστόλια στοκαρίσματος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορεί να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά αυτό θα πάρει πολύ ώρα. Συνίσταται εξαναγκασμένη θέρμανση με αέρα στους 100oC.

Συνθήκες_λειτουργίας:

Tmax : 1200 oC


Τύπος ίνας : Πυρίμαχη, κεραμική ίνα

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

High Temperature Pumpable 175

Τοποθετείται εύκολα χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο εξοπλισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες των αντλιών, με τα εργαλεία εφαρμογής και με τα πιστόλια στοκαρίσματος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας το Fraxpump. Μπορεί να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά αυτό θα πάρει πολύ ώρα. Συνίσταται εξαναγκασμένη θέρμανση με αέρα στους 100oC.

Συνθήκες_λειτουργίας:

Tmax : 1750 oC


Τύπος ίνας : Πολυκρυσταλλική ίνα

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

Fiberfrax® Mouldable 120

Τοποθετείται εύκολα χρησιμοποιώντας σπάτουλα ή πιστόλι στοκαρίσματος.  Μπορεί να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά αυτό θα πάρει πολύ ώρα. Συνίσταται εξαναγκασμένη θέρμανση με αέρα στους 100oC.

Συνθήκες_λειτουργίας:

Tmax : 1200 oC


Τύπος ίνας : Πυρίμαχη, κεραμική ίνα

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

Fiberfrax® Mouldable 120HD

Σε μορφή ελατού μπλοκ, μορφοποιείται και τοποθετείται με το χέρι. Μπορεί να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά αυτό θα πάρει πολύ ώρα. Συνίσταται εξαναγκασμένη θέρμανση με αέρα στους 100oC.

Συνθήκες_λειτουργίας:

Tmax : 1200 oC


Τύπος ίνας : Πυρίμαχη, κεραμική ίνα

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

Isofrax® Pumpable 120

Τοποθετείται εύκολα χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο εξοπλισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες των αντλιών, με τα εργαλεία εφαρμογής και με τα πιστόλια στοκαρίσματος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορεί να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά αυτό θα πάρει πολύ ώρα. Συνίσταται εξαναγκασμένη θέρμανση με αέρα στους 100oC.

Συνθήκες_λειτουργίας:

Tmax : 1200 oC


Τύπος ίνας : AES Μάλλινη ίνα

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

Isofrax® Mouldable 120

Τοποθετείται εύκολα χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο εξοπλισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες των αντλιών, με τα εργαλεία εφαρμογής και με τα πιστόλια στοκαρίσματος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορεί να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά αυτό θα πάρει πολύ ώρα. Συνίσταται εξαναγκασμένη θέρμανση με αέρα στους 100oC.

Συνθήκες_λειτουργίας:

Tmax : 1200 oC


Τύπος ίνας : AES Μάλλινη ίνα

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)