Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


Ηλεκτρική & Καθοδική Προστασία Φλατζωτών Συνδέσεων

Set Ηλεκτρικής Απομόνωσης

Τα set ηλεκτρικής απομόνωσης GPT είναι κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας. Τα προϊόντα ηλεκτρικής απομόνωσης περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία από παρεμβύσματα, μανίκια και ροδέλες. Για μέγιστη ευελιξία, τα εξαρτήματα μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά ή ως μέρος ενώς πλήρους set ηλεκτρικής απομόνωσης. Τα set απομόνωσεις έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε συνδυασμό με τα ειδικά παρεμβύσματα (Pikotek VCS, PGE, LINEBACKER και RC) για να πραγματοποιηθεί η πλήρης ηλεκτρική απομόνωση της εφαρμογής μας. Τα set προστασίας αποτελούνται από μία προστατευτική φλάτζα, δύο ροδέλες προστασίας και δύο ροδέλες χάλυβα για κάθε ένα από τους κοχλίες της φλάντζας. Ο σκοπός των φλατζών προστασίας είναι να προστατευτούν από τον ηλεκτρισμό οι κοχλίες από κάθε πλευρά της φλάντζας.

Επένδυση Κοχλία και Ροδέλες Περικοχλίου

Οι ροδέλες προστασίας παρέχουν ηλεκτρική μόνωση για καθένα από τα παξιμάδια που συνδέονται με τους κοχλίες. Αυτή η μέθοδος προστασίας παρέχει στο χρήστη υψηλή αξιοπιστία έτσι ωστε να επιτευχθεί η ηλεκτρική απομόνωση ενός φλαντζωτού συνδέσμου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ (VCS, PGELINEBACKER, RC)