Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


ΦΥΛΛΑ ΓΡΑΦΙΤΗ

 

SIGRAFLEX® HOCHDRUCK

Σύνθεση: Διογκωμένος γραφίτης ενισχυμένος με ανοξείδωτα ελάσματα χάλυβα.

Χαρακτηριστικά:- Πολύ υψηλή μηχανική αντοχή
- Πολύ καλή χημική αντοχή
- Υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας
- Ευκολία κατεργασίας
- Μειωμένες εκπομπές
- Αντικολλητικές επιφάνειες

Εφαρμογές:Χημικές,πετροχημικές και πυρηνικές βιομηχανίες,διυλιστήρια κ.α.
Πιστοποιήσεις:TA Luft(VDI 4400/VDI 2200),BS 6755-2,API 607,BAM oxygen,BAM ethylene oxide/propylene oxide,Blow out resistance, Germanischer Lloyd,US Coastguard,
DVGW(DIN3535-6),TRD 401,TUV Rheinland,HORT

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 250bar (25MPa)
T max: 550oC
T min: -250oC

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

SIGRAFLEX® UNIVERSAL

Σύνθεση: Διογκωμένος γραφίτης ενισχυμένος με πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα.

Χαρακτηριστικά:- Πολύ υψηλή μηχανική αντοχή
- Πολύ καλή χημική αντοχή
- Υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας
- Ευκολία κατεργασίας
- Μειωμένες εκπομπές
- Αντικολλητικές επιφάνειες

Εφαρμογές:Χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες,διυλιστήρια και ατμός.
Πιστοποιήσεις:BS 6755-2,BAM oxygen,BAM ethylene oxide/propylene oxide,Germanischer Lloyd,US Coastguard,
DVGW(DIN3535-6).

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 100bar (10MPa)
T max: 550oC
T min: -250oC

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

SIGRASEAL®

Σύνθεση: Φυσικός γραφίτης ενισχυμένος με πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα.

Χαρακτηριστικά:- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Καλή χημική αντοχή
- Άνευ αμίαντου
- Μεγάλες ανοχές λάθους κατά την τοποθέτηση

Εφαρμογές:Χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες,διυλιστήρια και ατμός.
Πιστοποιήσεις:BAM oxygen,DVGW(DIN3535-6).

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 100bar (10MPa)
T max: 500oC
T min: -250oC

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ