Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


Μηχανικοί Στυπιοθλίπτες τύπου Component

 

Οι Μηχανικοί Στυπιοθλίπτες τύπου Component είναι οι πιο απλοί της κατηγορίας. Κατασκευάζονται από μια μεγάλη γκάμα υλικών, αλλά και σε διάφορους μορφοτύπους για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και για αντοχή σε εύρος θερμοκρασιών και χημικών μέσων.

Η χρήση τους γίνεται σε φυγοκεντρικές αντλίες καθώς και σε άλλες περιστροφικού τύπου εγκαταστάσεις.

 

A3

Χαρακτηριστικά:

 • Μονός Στυπιοθλίπτης.
 • Unbalanced.
 • Δυνατότητα περιστροφής και από τις 2 κατευθύνσεις χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ελατήριο.
 • Κεντρικό κωνικό ελατήριο.

Συνθήκες λειτουργίας:

P max : 1 MPa
T max: 200 ⁰C
V max: 20 m/s

Εφαρμογές: Γενικής χρήσης. Σε φυγοκεντρικές αντλίες και άλλους εξοπλισμούς με περιστροφικούς
άξονες που χειρίζονται νερό, έλαια, καύσιμα, ήπια χημικά και υγρά που περιέχουν χαμηλή ποσότητα
λειαντικών σωματιδίων. 

 

A1

Χαρακτηριστικά:

 • Μονός Στυπιοθλίπτης.
 • Unbalanced.
 • Με ελαστική φυσούνα.
 • Ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής του άξονα.
 • Κεντρικό ελατήριο.

Συνθήκες λειτουργίας:

P max : 1 MPa
T max: 120 ⁰C
V max: 10 m/s

Εφαρμογές: Γενικής χρήσης. Σε
φυγοκεντρικές αντλίες και άλλους
εξοπλισμούς με περιστροφικούς
άξονες που χειρίζονται νερό, έλαια,
καύσιμα και υγρά που περιέχουν χαμηλή ποσότητα λειαντικών σωματιδίων. 

 

A4 EN 12756

Χαρακτηριστικά:

 • Μονός Στυπιοθλίπτης.
 • Balanced.
 • Κεντρικό, μη καλυμμένο σπειρωτό ελατήριο.
 • Ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής του άξονα.
 • Η ελαστική φυσούνα προστατεύεται από την περιστροφή.
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Συνθήκες λειτουργίας:

P max : 2 MPa
T max: 150 ⁰C
V max: 15 m/s

Εφαρμογές: Γενικής χρήσης. Σε
φυγοκεντρικές αντλίες και άλλους
εξοπλισμούς με περιστροφικούς
άξονες που χειρίζονται νερό,
υδατικά διαλύματα, έλαια, καύσιμα
και υγρά που μπορεί να περιέχουν κάποια ποσότητα λειαντικών σωματιδίων. 

 

A10

A11

Χαρακτηριστικά:

 • Μονός Στυπιοθλίπτης.
 • Balanced.
 • Κεντρικό, μη καλυμμένο σπειρωτό ελατήριο.
 • Ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής του άξονα.
 • Η ελαστική φυσούνα προστατεύεται από την περιστροφή.
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Συνθήκες λειτουργίας:

P max : 2 MPa
T max: 150 ⁰C
V max: 15 m/s

Εφαρμογές: Γενικής χρήσης. Σε
φυγοκεντρικές αντλίες και άλλους
εξοπλισμούς με περιστροφικούς
άξονες που χειρίζονται νερό,
υδατικά διαλύματα, έλαια, καύσιμα
και υγρά που μπορεί να περιέχουν κάποια ποσότητα λειαντικών σωματιδίων. 

 

A12

A13

B12

Χαρακτηριστικά:

 • Μονός Στυπιοθλίπτης, εξωτερικής τοποθέτησης.
 • Balanced.
 • Με φυσούνα από PTFE (τεφλόν).
 • Ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής του άξονα.
 • Πολλαπλά ελατήρια.
 • Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα.

Συνθήκες λειτουργίας:
P max : 1,2 MPa
T max: 80 ⁰C (Το B12 μπορεί να ξεπεράσει τους 80 ⁰C)
V max: 10 m/s

Εφαρμογές: Για χρήση σε φυγοκεντρικές αντλίες και άλλους εξοπλισμούς με περιστροφικούς άξονες που χειρίζονται εξαιρετικά δραστικές χημικές ενώσεις. (Τα Α13 και Β12 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παρουσία χαμηλής ποσότητας λειαντικών σωματιδίων).