Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


Μηχανικοί Στυπιοθλίπτες τύπου Cartridge

 

Οι Μηχανικοί Στυπιοθλίπτες τύπου Cartridge ακολουθούν την ίδια λογική λειτουργίας. Η χαρακτηριστική τους κατασκευή επιτρέπει την πιο εύκολη και σταθερή τοποθέτηση καθώς και μεγάλες δυνατότητες στεγανοποίησης. Κατασκευάζονται από μια μεγάλη γκάμα υλικών, αλλά και σε διάφορους μορφοτύπους για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και για αντοχή σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και χημικών μέσων.

Η χρήση τους γίνεται σε αντλίες, αναδευτήρες, συμπιεστές και σε άλλες περιστροφικού τύπου εγκαταστάσεις.

 

UST

Χαρακτηριστικά:

 • Μονός Στυπιοθλίπτης.
 • Balanced.
 • Ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής του άξονα.
 • Πολλαπλά ελατήρια.

Συνθήκες λειτουργίας:

P max : 2 MPa
T max: -50 ⁰C έως 200 ⁰C
V max: 12,5 m/s

Εφαρμογές: Σχεδιασμένος για εφαρμογές
σε φυγοκεντρικές αντλίες που χειρίζονται
ζεστό και κρύο νερό, έλαια, καύσιμα, χαμηλά
σε δραστικότητα χημικά και υγρά με χαμηλή περιεκτικότητα σε λειαντικά σωματίδια.

 

 

USC

Χαρακτηριστικά:

 • Μονός Στυπιοθλίπτης.
 • Balanced.
 • Ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής του άξονα.
 • Πολλαπλά ελατήρια.

Συνθήκες λειτουργίας:

P max : 2 MPa
T max: 180 ⁰C
V max: 12,5 m/s

Εφαρμογές: Σχεδιασμένος για μεγάλη
ποικιλία εφαρμογών. Για χρήση με ζεστό
και κρύο νερό, έλαια, πετρελαιοειδή, χαμηλά
σε δραστικότητα χημικά και άλλα υγρά που περιέχουν λειαντικά σωματίδια.

 

USP

Χαρακτηριστικά:

 • Διπλός Στυπιοθλίπτης
 • Balanced
 • Ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής του άξονα.
 • Πολλαπλά ελατήρια.

Συνθήκες λειτουργίας:
P max : 2 MPa
T max: 120 ⁰C
V max: 12,5 m/s

Εφαρμογές: Σχεδιασμένος για προϊόντα
με μεγάλο ιξώδες που περιέχουν λειαντικά σωματίδια.
Απαιτείται η χρήση βοηθητικών συστημάτων,
είτε ρυθμιστικού υγρού (API Plan 52), είτε με υγρό φραγμού (API Plan 53).

 

BC, BC2

Χαρακτηριστικά:

 • Μονός Στυπιοθλίπτης.
 • Balanced.
 • Ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής του άξονα.
 • Πολλαπλά ελατήρια.

Συνθήκες λειτουργίας:
P max : 6 MPa
T max: 200 ⁰C
V max: 25 m/s

Εφαρμογές: Σε φυγοκεντρικές αντλίες
και άλλους εξοπλισμούς με περιστροφικούς
άξονες που χειρίζονται ζεστό νερό κυρίως
σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας καθώς
και σε άλλες εφρμογές που χρησιμοποιούν νερό υψηλής θερμοκρασίας.
Επίσης προσφέρεται ο τύπος BC2 με ενσωματωμένο ψύκτη.

 

BP

Χαρακτηριστικά:

 • Μονός Στυπιοθλίπτης.
 • Balanced.
 • Ανεξάρτητος από τη φορά περιστροφής του άξονα.
 • Πολλαπλά ελατήρια.
 • Κατασκευασμένος σύμφωνα με το EN ISO 21049 (API 682): Type A, category 2 or 3, arrangement 1, configuration 1CW-FL.

Συνθήκες λειτουργίας:
Tmax: -40⁰C έως 80⁰C     Pmax : 3,5 MPa
Tmax: 80⁰C έως 130⁰C    Pmax : 3,1 MPa
Tmax: 130⁰C έως 180⁰C  Pmax : 2,8 MPa
Tmax: 180⁰C έως 250⁰C  Pmax : 2,2 MPa

V max: 15 m/s

Εφαρμογές: Για εγκαταστάσεις αντλιών
που χειρίζονται υγρούς υδρογονάνθρακες
με χαμηλή πυκνότητα και υψηλή πίεση,
όπως αυτές που υπάρχουν σε διυλιστήρια,
πετροχημικές και χημικές βιομηχανίες.
Χημικά Μέσα: Προπάνιο-Βουτάνιο,
Αιθανόλη, Ακετόνη, Κουμένιο, Αιθυλενικοί Υδρογονάνθρακες, με μεγάλη καθαρότητα
και χωρίς λειαντικά σωματίδια. Επίσης κάποια οργανικά οξέα και κάποιους μεγάλης πυκνότητας υδρογονάνθρακες.

 

BPD

Χαρακτηριστικά:

 • Διπλός Στυπιοθλίπτης.
 • Balanced.
 • Εξαρτώμενος από τη φορά περιστροφής του άξονα.
 • Πολλαπλά ελατήρια.
 • Κατασκευασμένος σύμφωνα με το EN ISO 21049 (API 682): Type A, category 2 or 3, arrangement 2 or 3, configuration 2CW-CW or 3CW-FB.

Συνθήκες λειτουργίας:
Tmax: -40⁰C έως 80⁰C     Pmax : 3,5 MPa
Tmax: 80⁰C έως 130⁰C    Pmax : 3,1 MPa
Tmax: 130⁰C έως 180⁰C  Pmax : 2,8 MPa
Tmax: 180⁰C έως 250⁰C  Pmax : 2,2 MPa

V max: 15 m/s

Εφαρμογές: Για εγκαταστάσεις αντλιών που χειρίζονται υγρούς δρογονάνθρακες με χαμηλή πυκνότητα και υψηλή πίεση,
όπως αυτές που υπάρχουν σε διυλιστήρια, πετροχημικές και χημικές βιομηχανίες.
Χημικά Μέσα: Προπάνιο-Βουτάνιο,
Αιθανόλη, Ακετόνη, Κουμένιο, Αιθυλενικοί Υδρογονάνθρακες, με μεγάλη καθαρότητα
και χωρίς λειαντικά σωματίδια. Επίσης κάποια οργανικά οξέα και κάποιους μεγάλης πυκνότητας υδρογονάνθρακες.