Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


Παρεμβύσματα Μεταλλοπλαστικά

        ΚΟΠΗ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

 

 

Τα μεταλλοπλαστικά παρεμβύσματα χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών όπου υπάρχουν απαιτήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. gaskets εξατμίσεων, οχετών καυσαερίων, κλπ).

 

Για τα μεταλλοπλαστικά παρεμβύσματα της  SPETECH  μπορείτε να συμβουλευτείτε τα κατωθι  PDF:

 

  SPETECH - Γενικός κατάλογος.pdf

 

 

  Solid Metal.pdf

 

 

  Dryflex.pdf