Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


ΠΕΡΜΑΝΙΤΕΣ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΥ GARLOCK
 

Style 5500

Σύνθεση: Ανόργανες ίνες και νιτρίλιο.

Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Αυξημένη διατήρηση της ροπής
- Θερμική Σταθερότητα
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Αντικολλητικές επιφάνειες

Εφαρμογές:Νερό,αλειφατικοί υδρογονάθρακες,κορεσμένος ατμός,έλαια,καύσιμα και ψυκτικά μέσα.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 83bar (8MPa)
T max: 427oC
T συνεχής: 288oC
T min: -73oC
P xT (max):14000(bar x oC)έως1,5mm
P xT (max):9600(bar x oC) για 3mm
ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

Style 5507

Σύνθεση: Ανόργανες ίνες και ελαστικό EPDM.

Χαρακτηριστικά:- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Αυξημένη διατήρηση της ροπής
- Θερμική Σταθερότητα
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Αντικολλητικές επιφάνειες

Εφαρμογές:Νερό,κορεσμένος ατμός,ήπια αλκάλια και ήπιες χημικές ουσίες.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 83bar (8MPa)
T max: 427oC
T συνεχής: 288oC
T min: -73oC
P xT (max):14000(bar x oC)έως1,5mm
P xT (max):9600(bar x oC) για 3mm
ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ