Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


ΠΕΡΜΑΝΙΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΥ GARLOCK

 

Style 706

Σύνθεση: Ανόργανες ίνες και νιτρίλιο.

Χαρακτηριστικά:- Θερμική αντοχη
- Αντοχή στην οξείδωση
- Εξαιρετική απόδοση σε κορεσμένους και υπέρθερμους ατμούς
- Στεγανοποίηση που αντέχει στο χρόνο
- Αντικολλητικές επιφάνειες

Εφαρμογές:Κορεσμένος και υπέρθερμος ατμός.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 104bar (10MPa)
T max: 538oC
T συνεχής: 399oC
T min: -73oC
P xT (max):25000(bar x oC)έως1,5mm
P xT (max):18500(bar x oC) για 3mm
ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

Style 9800

Σύνθεση: Ίνες άνθρακα και ελαστικό SBR.

Χαρακτηριστικά:- Θερμική αντοχη
- Αντοχή σε υψηλές πιέσεις
- Αυξημένη διατήρηση της ροπής
- Υλικό εύκολο στην κοπή
- Αντικολλητικές επιφάνειες

Εφαρμογές:Νερό,κορεσμένος ατμός και ευγενή αέρια.                    .

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 104bar (10MPa)
T max: 538oC
T συνεχής: 399oC
T min: -73oC
P xT (max):25000(bar x oC)έως1,5mm
P xT (max):18500(bar x oC) για 3mm
ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

Style 9850

Σύνθεση: Ίνες άνθρακα και νιτρίλιο.

Χαρακτηριστικά:- Θερμική αντοχη
- Αντοχή στην οξείδωση
- Εργαστηριακά ελεγμένο για πυρασφάλεια
- Στεγανοποίηση που αντέχει στο χρόνο
- Αντικολλητικές επιφάνειες

Εφαρμογές:Νερό,κορεσμένος ατμός,έλαια,καύσιμα,αλειφατικοί
υδρογονάνθρακες και ψυκτικά μέσα.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 138bar (13MPa)
T max: 482oC
T συνεχής: 343oC
T min: -73oC
PxT (max):25000(bar x oC)έως1,5mm
P xT (max):12000(bar x oC) για 3mm
ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

Style 9900

Σύνθεση: Γραφίτης και νιτρίλιο.

Χαρακτηριστικά:- Θερμική αντοχη
- Αντοχή στην οξείδωση
- Αντοχή σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες
- Στεγανοποίηση που αντέχει στο χρόνο
- Αντικολλητικές επιφάνειες

Εφαρμογές:Νερό,κορεσμένος ατμός,έλαια,καύσιμα,αλειφατικοί υδρογονάνθρακες και ευγενή αέρια.

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 138bar (13MPa)
T max: 537oC
T συνεχής: 343oC
T min: -73oC
PxT (max):25000(bar x oC)έως1,5mm
P xT (max):12000(bar x oC) για 3mm
ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

THERMa-PUR™Style 4122-FC

Σύνθεση: Ειδική σύνθεση.

Χαρακτηριστικά:- Ηλεκτρομονωτικό
- Αντοχή στην οξείδωση
- Αντοχή σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες
- Εύκολη αφαίρεση από τις φλάντζες
- Αντικολλητικές επιφάνειες

Εφαρμογές:Καυσαέρια,βιομάζα,διυλιστήρια,υπερσυμπιεστές κ.α.                                                   .

Συνθήκες_λειτουργίας:

P max : 34,5bar (3MPa)
T συνεχής: 1000oC
PxT (max):5100(bar x oC)έως1,5mm

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ