Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΕΣ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ΟΙΚΟΥ AVKO

- Μπλε: για εφαρμογές μέσων θερμοκρασιών
- Κόκκινο: για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών

AVKOPACK® 1101S

Σύνθεση:Ίνες διογκωμένου PTFE τύπου Finitext Pe 100.

Χαρακτηριστικά:Μεγάλη αντοχή στα χημικά.Κατάλληλη για ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -200 ÷ +280
P(bar) 250 30 30
V(m/s)     18
pH 0 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

FINISEAL® 8099 H

Σύνθεση: Υψηλής καθαρότητας διογκωμένος γραφίτης ενισχυμένος με σύρμα inconel.

Χαρακτηριστικά: Εξαιρετικό προιόν κατάλληλο για πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.
Εφαρμογές:Βαλβίδες για νερό,ατμό,υπέρθερμο ατμό,υψηλής θερμοκρασίας ρευστά κ.α.

 
T(oC) -240 ÷ +650
P(bar) 400    
V(m/s) 2    
pH 0 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

AVKOPACK® 1201 PD

Σύνθεση: Ίνες αραμιδίου.

Χαρακτηριστικά: Είναι κατάλληλη για εφαρμογές υψηλών πιέσεων.
Εφαρμογές:Βιομηχανίες γυαλιού,χημικών,πετρελαιοειδών κ.α.

 
T(oC) -100 ÷ +280
P(bar) 250    
V(m/s)      
pH 1 ÷ 13
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

AVKOPACK® 1320 GI

Σύνθεση: Υψηλής καθαρότητας διογκωμένος γραφίτης ενισχυμένος με σύρμα inconel και ίνες υάλου.

Χαρακτηριστικά: Εξαιρετικό προιόν κατάλληλο για πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.
Εφαρμογές:Χημική βιομηχανία,διυλιστήρια,μεταλλουργία κ.α.

 
T(oC) -240 ÷ +650
P(bar) 500 200 30
V(m/s)     50
pH 1 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

AVKOPACK® 1530

Σύνθεση: Ίνες υάλου ενισχυμένες με γραφίτη.

Χαρακτηριστικά: Σχεδιασμένο για στατική στεγανοποίηση θυρίδων, ανθρωποθυρίδων κ.α.
Εφαρμογές:Ατμό, λιπαντικά,  ρευστά θέρμανσης κ.α.

 
T(oC) +550
P(bar) 200    
V(m/s) 1,5    
pH 5 ÷ 11
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

FINISEAL® 8009

Σύνθεση: Ίνες καθαρού άνθρακα ενισχυμένες στις γωνίες με σύρμα inconel.

Χαρακτηριστικά: Εξαιρετικό προιόν κατάλληλο για πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.
Εφαρμογές:Βιομηχανίες ενέργειας, χημικών και πετρελαιοειδών.

 
T(oC) -240 ÷ +550
P(bar) 300    
V(m/s)      
pH 1 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

FINISEAL® 77

Σύνθεση: Ίνες διογκωμένου γραφίτη ενισχυμένες με σύρμα inconel.

Χαρακτηριστικά: Εξαιρετικό προιόν κατάλληλο για πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.
Εφαρμογές:Βιομηχανίες ενέργειας, χημικών και πετρελαιοειδών.

 
T(oC) -240 ÷ +650
P(bar) 400    
V(m/s)      
pH 1 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)