Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥ AVKO

- Κίτρινο: για εφαρμογές χαμήλων θερμοκρασιών
- Μπλε: για εφαρμογές μέσων θερμοκρασιών
- Κόκκινο: για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών


 

AVKOPACK® 1401

Σύνθεση: Φυσικό Ramie εμποτισμένο με PTFE.

Χαρακτηριστικά:Σαλαμάστρα ευρείας χρήσης για θερμοκρασίες έως τους 140 οC.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,μεταλλουργία,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -50 ÷ +140
P(bar) 100 100 20
V(m/s)     12
pH 5 ÷ 11
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1402

Σύνθεση: Βαμβακερή ίνα εμποτισμένη με λιπαντικά και ταλκ.

Χαρακτηριστικά:Εύκαμπτη με μαλακή υφή και μικρό συντελεστή τριβής.
Εφαρμογές:Αντλίες και βάνες νερού.

 
T(oC) +120
P(bar) 40 8 20
V(m/s)     10
pH 5 ÷ 9
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1402G

Σύνθεση: Βαμβακερή ίνα εμποτισμένη με γραφίτη και λιπαντικά.

Χαρακτηριστικά:Εύκαμπτη σαλαμάστρα με αυξημένη θερμική αγωγιμότητα.
Εφαρμογές:Αντλίες και βάνες νερού και βιομηχανικών υδάτων.

 
T(oC) +120
P(bar) 40 8 20
V(m/s)     10
pH 5 ÷ 9
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1201

Σύνθεση: Ίνες αραμιδίου εμποτισμένες με PTFE.

Χαρακτηριστικά:Σαλαμάστρα ευρείας χρήσης για θερμοκρασίες έως τους 280 οC.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες, διυλιστήρια,μεταλλουργία κ.α.

 
T(oC) -100 ÷ +280
P(bar) 250 200 35
V(m/s)     15
pH 2 ÷ 12
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1201P

Σύνθεση: Ίνες αραμιδίου εμποτισμένες με PTFE.

Χαρακτηριστικά:Σαλαμάστρα ευρείας χρήσης για θερμοκρασίες έως τους 280 οC.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,μεταλλουργία,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -100 ÷ +280
P(bar) 150 80 20
V(m/s)     26
pH 1 ÷ 13
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1202

Σύνθεση: Συνδυασμός ινών αραμιδίου στις άκρες και ινών PTFE- γραφίτη στο εσωτερικό.

Χαρακτηριστικά:Σαλαμάστρα ευρείας χρήσης για θερμοκρασίες έως τους 280 οC.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,μεταλλουργία,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -150 ÷ +280
P(bar) 250 250 30
V(m/s)     25
pH 1 ÷ 13
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1720

Σύνθεση: Ακρυλικές ίνες εμποτισμένες με PTFE.

Χαρακτηριστικά:Σαλαμάστρα ευρείας χρήσης για θερμοκρασίες έως τους 200 οC.
Εφαρμογές:Αντλίες και βάνες νερού,ατμού,χημικών διαλυμάτων,λιπαντικών κ.α.

 
T(oC) -50 ÷ +200
P(bar) 50 20 20
V(m/s)     10
pH 2 ÷ 12
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1720G

Σύνθεση: Ακρυλικές ίνες εμποτισμένες με γραφίτη και PTFE.

Χαρακτηριστικά:Σαλαμάστρα για νερό και ατμό σε θερμοκρασίες έως τους 260 οC.
Εφαρμογές:Χημική βιομηχανία,βιομηχανία χαρτιού κ.α.

 
T(oC) -50 ÷ +260
P(bar) 60 25 20
V(m/s)     15
pH 2 ÷ 12
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1730

Σύνθεση:Ίνες Novoloid εμποτισμένες με  PTFE.

Χαρακτηριστικά:Σαλαμάστρα για νερό και ατμό σε θερμοκρασίες έως τους 260 οC.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -50 ÷ +250
P(bar) 80 25 25
V(m/s)     10
pH 1 ÷ 13
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1740

Σύνθεση: Συνθετικές ίνες εμποτισμένες με PTFE.

Χαρακτηριστικά:Μοναδική θερμική αντοχή.Σταθερότητα και αξιοπιστία ακόμη και σε θερμοκρασίες έως τους 350 οC.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -150 ÷ +330
P(bar) 150 35 35
V(m/s)     20
pH 1 ÷ 13
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1101

Σύνθεση:Ίνες διογκωμένου PTFE τύπου Finitext Pe 120, εμποτισμένες με μίγμα ειδικών λιπαντικών.

Χαρακτηριστικά:Μεγάλη αντοχή στα χημικά.Κατάλληλη για ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -200 ÷ +280
P(bar) 250 30 30
V(m/s)     18
pH 0 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1101S

Σύνθεση:Ίνες διογκωμένου PTFE τύπου Finitext Pe 100.

Χαρακτηριστικά:Μεγάλη αντοχή στα χημικά.Κατάλληλη για ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -200 ÷ +280
P(bar) 250 30 30
V(m/s)     18
pH 0 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

FINISEAL® 8470

Σύνθεση: Ελάσματα PTFE.

Χαρακτηριστικά: Μειώνει τον συντελεστή τριβής και αποτρέπει την είσοδο αερίων.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -100 ÷ +280
P(bar)      
V(m/s)     18
pH 0 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

FINISEAL® 8471

Σύνθεση: Ελάσματα PTFE με γραφίτη.

Χαρακτηριστικά: Μειώνει τον συντελεστή τριβής και αποτρέπει την είσοδο αερίων.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -100 ÷ +280
P(bar)      
V(m/s)     20
pH 0 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1120G

Σύνθεση: Ίνες διογκωμένου PTFE - γραφίτη τύπου Finitext PeG 140 H.

Χαρακτηριστικά:Σαλαμάστρα για νερό και ατμό σε θερμοκρασίες έως 280οC.
Εφαρμογές:Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες,βιομηχανίες τροφίμων κ.α.

 
T(oC) -100 ÷ +280
P(bar) 250 100 30
V(m/s)     25
pH 0 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

AVKOPACK® 1320G

Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας καθαρός γραφίτης ενισχυμένος με ίνες υάλου.

Χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.Μεγάλη αντοχή σε χημικά.
Εφαρμογές: Αντλίες και βαλβίδες για νερό, υπέρθερμο ατμό, προιόντα πετρελαίου,βάσεις,διαλύτες κ.α.

 
T(oC) -240 ÷ +650
P(bar) 300 200 30
V(m/s)     20
pH 1 ÷ 14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ