Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


Set φλαντζών τύπου CARRIER
 

ΕΙΚΟΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
   

ΑΚΡΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ

62 x 61mm

  06-D

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

169 x 125mm
  06-D

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

169 x 125mm
   

CARTER

258 x 215mm
   

ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ

281 x 262mm
  06E

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

219 x 166mm
  06E

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

220 x 168mm
  06E

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

220 x 167mm

39Α …….1mm

39B ………2 mm

  06E

ΑΝΤΛΙΑΣ

182 x 178mm, Φ128mm