Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


Ελαστικά με Αντοχή στην Τριβή - Απόξεση

 

Φυσικό Ελαστικό Υψηλής αντοχής για Θρυμματισμένο Υλικό

Φυσικό ελαστικό με προσμίξεις.
Εξαιρετική ανθεκτικότητα στη φθορά από προϊόντα με μεγάλους κόκκους
και αιχμηρές άκρες.
Μείωση δονήσεων και θορύβου.
Ικανοποιητική αντοχή σε οξέα και βάσεις.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 ⁰C έως +70 ⁰C.
Ειδικό βάρος: 1,12 (± 0,05)  gr/cm3.
Σκληρότητα: 65 (± 5) ShA.
Επιμήκυνση θραύσης: 400%.

Ρολά (mtrs):            Πάχος (mm):
1,5 x 10                   5 - 10
1,5 x 6                    15 - 20

 

Φυσικό Ελαστικό Υψηλής Αντοχής σε λεπτόκοκκο Υλικό

Φυσικό ελαστικό κόκκινου χρώματος.
Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες.
Μεγάλη αντοχή στη φθορά από λεπτόκοκκα προϊόντα.
Μείωση δονήσεων και θορύβου.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 ⁰C έως +80 ⁰C.
Ειδικό βάρος: 0,95 0,05)  gr/cm3.
Σκληρότητα: 35 (± 5) ShA.
Επιμήκυνση θραύσης: 700%.

Ρολά (mtrs):      Πάχος (mm):
1,5 x 10             3 - 4
1,5 x 6               5 - 25

 

Φυσικό Ελαστικό Υψηλής Αντοχής σε Υλικό Στρογγυλών Κόκκων

Φυσικό ελαστικό μαύρου χρώματος.
Μεγάλη αντοχή στη φθορά, τη θερμότητα και τη διάβρωση.
Μείωση δονήσεων και θορύβου.
Ικανότητα λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 ⁰C έως +85 ⁰C.
Ειδικό βάρος: 1,12 (± 0,05)  gr/cm3.
Σκληρότητα: 60 (± 5) ShA.
Επιμήκυνση θραύσης: 400%.

Ρολά (mtrs):         Πάχος (mm):
1,5 x 10                4 - 10
1,5 x 6                 12 - 25

 

Φυσικό Ελαστικό Μέσης Αντοχής σε λεπτόκοκκο Υλικό

Φυσικό ελαστικό κόκκινου / κίτρινου / μαύρου / γκρι χρώματος.
Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες.
Μεγάλη αντοχή στη φθορά από λεπτόκοκκα προϊόντα.
Μείωση δονήσεων και θορύβου.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 ⁰C έως +90 ⁰C.
Ειδικό βάρος: 1,05 (± 0,05)  gr/cm3.
Σκληρότητα: 40 - 45 (± 5) ShA.
Επιμήκυνση θραύσης: 600 - 650%.

Μικρές διαφορές στις ιδιότητες εντοπίζονται ανάμεσα στα διαφορετικά χρώματα.

Ρολά (mtrs):      Πάχος (mm):
1,5 x 10             5 - 10
1,5 x 6              12 -20
1,4 x 15             2
1,4 x 10             3 - 10
1,4 x 5              12 - 25

 

Φυσικό Ελαστικό Μέσης Αντοχής σε Υλικό Στρογγυλών Κόκκων

Φυσικό ελαστικό μαύρου χρώματος.
Μεγάλη αντοχή στη φθορά, τη θερμότητα και τη διάβρωση.
Μείωση δονήσεων και θορύβου.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 ⁰C έως +85 ⁰C.
Ειδικό βάρος: 1,21 (± 0,05)  gr/cm3.
Σκληρότητα: 60 (± 5) ShA.
Επιμήκυνση θραύσης: 400%.

Ρολά (mtrs):              Πάχος (mm):
1,4 x 20                     1
1,4 x 15                     1,5 - 2
1,4 x 10                     3 - 5
1,5 x 10                     6 - 10
1,5 x 6                       12 - 25

 

Σκληρό Φυσικό Ελαστικό Μέσης Αντοχής
σε Υλικό Στρογγυλών Κόκκων


Φυσικό ελαστικό μαύρου χρώματος.
Μεγάλη αντοχή στη φθορά, τη θερμότητα και τη διάβρωση.
Μείωση δονήσεων και θορύβου.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 ⁰C έως +80 ⁰C.
Ειδικό βάρος: 1,15 (± 0,05)  gr/cm3.
Σκληρότητα: 80 (± 5) ShA.
Επιμήκυνση θραύσης: 240%..

Ρολά (mtrs):        Πάχος (mm):
1,4 x 10               8 - 10
1,4 x 5                12