Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


Παρεμβύσματα Μεταλλοπλαστικά

        ΚΟΠΗ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

 

 

Τα μεταλλοπλαστικά παρεμβύσματα χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών όπου υπάρχουν απαιτήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. gaskets εξατμίσεων, οχετών καυσαερίων, κλπ).