Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.


ΤΑΙΝΙΕΣ PTFE (ΤΕΦΛΟΝ) ΟΙΚΟΥ AVKO

 

Avkoseal® AL

Σύνθεση: 100% διογκωμένο προς μία κατεύθυνση PTFE(Teflon).
Χαρακτηριστικά: Αυτοκόλλητη ταινία και στρογγυλό κορδόνι. Μεγάλη χημική αντοχή και πολύ καλές στεγανωτικές ιδιότητες.
Εφαρμογές: Στεγανοποίηση φλαντζών, καπακιών και θυρών μηχ/κού εξοπλισμού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τmin: -240oC  Tmax: +290oC
pH: 0 - 14
Pmax: 40bar

Διαστάσεις: Κορδόνι Φ8x10m, Φ10x10m, Φ12x7.5m
Ταινία: 5x2(10m), 10x3(10m), 12x4(7.5m), 14x5(5m), 20x7(5m), 25x5(5m)

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

Avkoseal® G

Σύνθεση: Διογκωμένο  PTFE(Teflon) και γραφίτης.
Χαρακτηριστικά: Αυτοκόλλητη ταινία . Καλή αγωγιμότητα και αντιστατικό. Μεγάλη χημική αντοχή και πολύ καλές στεγανωτικές ιδιότητες.
Εφαρμογές: Στεγανοποίηση φλαντζών και χρήση στη χημική βιομηχανία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τmin: -100oC Tmax: +280oC
pH: 0 - 14

Διαστάσεις:
Ταινία(mm): 7x2.5, 10x3, 14x5, 22x5

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

Avkoseal® H

Σύνθεση: 100% διογκωμένο διαξονικά PTFE(Teflon).
Χαρακτηριστικά: Αυτοκόλλητη ταινία . Ηλεκτρομονωτική. Μεγάλη χημική αντοχή και πολύ καλές στεγανωτικές ιδιότητες.
Εφαρμογές: Στεγανοποίηση φλαντζών μεγάλων διαμέτρων, εναλλάκτες θερμότητας κ.α.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τmin: -240oC Tmax: +290oC
pH: 0 - 14

Διαστάσεις:
Ταινία(mm): 10x3, 15x3, 20x6, 30x6

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

 

Avkoseal® V

Σύνθεση: 100% διογκωμένο προς μία κατεύθυνση PTFE(Teflon).
Χαρακτηριστικά: Αυτοκόλλητη ταινία . Θερμική και χημική σταθερότητα. Μεγάλη χημική αντοχή και πολύ καλές στεγανωτικές ιδιότητες.
Εφαρμογές: Στεγανοποίηση φλαντζών και χρήση στις περισσότερες βιομηχανικές εφαρμογές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τmin: -240oC Tmax: +290oC
Πυκνότητα: 0,85 - 1,05 g/m3
pH: 0 - 14

Διαστάσεις:
Ταινία(mm): 10x3, 15x3, 20x6, 30x6

ΤΕΧΝΙΚΟ_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)