Ακεραιότητα, Αποτελεσματικότητα, Αλληλοσεβασμό, Αφοσίωση στον Πελάτη

Ακεραιότητα

 • Αναλαμβάνουμε την ευθύνη πράξεων και καταστάσεων.
 • Εκφράζουμε την άποψη μας για τα γεγονότα με θάρρος, ειλικρίνεια και τιμιότητα.
 • Ενεργούμε πάντα με εντιμότητα.
 • Έχουμε καλές προθέσεις.
 • Τηρούμε τις υποσχέσεις μας, έχουμε ταύτιση λόγων και πράξεων.

Αποτελεσματικότητα

 • Εστιάζουμε την προσοχή μας στην επίτευξη του τελικού αποτελέσματος/ Εταιρικών στόχων.
 • Φροντίζουμε ότι μας ανατίθεται να εκτελείται με γνώμονα τον Έλεγχο του Κόστους, την Αύξηση της Κερδοφορίας και την ικανοποιητική για τον Πελάτη Ποιότητα.
 • Εκτελούμε με διεξοδικότητα όλες τις εργασίες που μας ανατίθενται, προβλέποντας όλες τις πιθανές λεπτομέρειες που απαιτούνται για το άρτιο τελικό αποτέλεσμα, μέσα στα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα.
 • Βάζουμε έξτρα προσπάθεια (π.χ. χρόνο, σκέψη, ενέργεια, ιδέες) για να πετύχουμε τους εταιρικούς στόχους, προτείνουμε λύσεις και βελτιώνουμε συνεχώς τις γνώσεις και τις ικανότητες μας.

Αλληλοσεβασμός

 • Αποδεχόμαστε την διαφορετικότητα του καθενός.
 • Ακούμε µε προσοχή την άποψη των άλλων, χωρίς προκαταλήψεις.
 • Συμπεριφερόμαστε ευγενικά προς όλους.
 • Δείχνουμε εκτίμηση προς όλους για τα ψυχικά και πνευματικά τους χαρίσματα και τα κάθε λογής προσόντα τους.
 • Ενθαρρύνουμε τον ανοικτό διάλογο και δημιουργούμε κλίμα εμπιστοσύνης.
 • Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά με όλους.
 • Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις Πολιτικές, Διαδικασίες και Κανονισμούς της Εταιρείας.

Αφοσίωση στον Πελάτη

 • Ενεργούμε πάντα με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Δημιουργούμε και διατηρούμε αποτελεσματικές σχέσεις με τους πελάτες και κερδίζουμε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό τους.
 • Αφιερώνουμε ενέργεια και χρόνο για να καλύψουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών πελατών.
 • Λαμβάνουμε απευθείας από τους πελάτες την απαιτούμενη πληροφόρηση, ώστε να βελτιώσουμε προϊόντα και υπηρεσίες.