Τον Οκτώβριο του 2006 δημιουργήσαμε την εταιρεία μας με την επωνυμία Κ.ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε., με Όραμά μας να δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο παραγωγό προϊόντων και λύσεων, ικανό να στηρίξει τους πελάτες μας στην ακατάπαυστη προσπάθειά τους για συνεχή βελτίωση.

Για να υλοποιήσουμε το όραμα μας, καθορίσαμε την αποστολή μας που είναι «να προσφέρουμε στους πελάτες μας πλήρη κάλυψη στις εφαρμογές στεγανοποίησης και θερμικής προστασίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεών τους».

Από την πρώτη στιγμή καθορίσαμε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής μας, επιλέγοντας:

  • Τη δημιουργία στενής σχέσης με τους πελάτες μας, βασισμένη στην συνεχή προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων τους.
  • Την παραγωγή και διακίνηση αναλωσίμων υλικών υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για την ασφαλή και ποιοτική διαχείριση του βιομηχανικού εξοπλισμού και του παραγόμενου προϊόντος.
  • Τη συνεργασία μας με ευρωπαίους προμηθευτές, οι οποίοι διαθέτουν στιβαρό σύστημα ποιότητας, και μεγάλο εύρος τεχνογνωσίας.
  • Την προσεκτική επιλογή των στελεχών μας, δημιουργώντας μία άριστα εκπαιδευμένη και αποτελεσματική ομάδα.
  • Την δημιουργία μας εργασιακής κουλτούρας βασισμένης στις αξίες μας: Ακεραιότητα, Αφοσίωση στον Πελάτη, Αποτελεσματικότητα, Αλληλοσεβασμό.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, αποκτήσαμε ειδίκευση στα εύκαμπτα υλικά στεγανοποίησης και θερμικής προστασίας, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία, στη ναυτιλία και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Είχαμε και έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίζουμε καθημερινά πλήθος εφαρμογών στις μονάδες παραγωγής ενέργειας, στην μεταλλουργία, στα διυλιστήρια, στην βιομηχανία τροφίμων και στα ναυπηγεία, αποκτώντας βαθιά γνώση του αντικειμένου μας και στενή σχέση με τους πελάτες μας.

Επενδύσαμε στην δημιουργία σύγχρονης βιοτεχνικής μονάδας για την κατασκευή κάθε είδους παρεμβυσμάτων (φλαντζών) από εύκαμπτο υλικό.

Αναπτυχθήκαμε, επίσης, προς την κατεύθυνση των μηχανολογικών πλαστικών και των μεταφορικών ταινιών για ειδικές εφαρμογές πολύ υψηλών απαιτήσεων, ενώ προσφάτως αξιολογηθήκαμε θετικά ώστε να είμαστε επίσημοι και αποκλειστικοί διακινητές των προϊόντων του οίκου TRELLEBORG (Μάνικες & Ελαστικοί Διαστολικοί Σύνδεσμοι) και του οίκου DEKOMTE (Υφασμάτινοι & Μεταλλικοί Διαστολικοί Σύνδεσμοι). Επιπλέον, είμαστε εξουσιοδοτημένοι διανομείς για τα προϊόντα εταιρειών που διακρίνονται στον παγκόσμιο στίβο και καθορίζουν τις εξελίξεις στον χώρο τους. Οι οίκοι GARLOCK GmbH, UNIFRAX, GAMBIT-Lubawka, AVKO jsc, SPETECH, LAMONS και VOLTA Belting μας παρέχουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την αντιμετώπιση των εφαρμογών των πελατών μας, ενώ η υποστήριξη και η τεχνογνωσία που μας διαθέτουν, αυξάνουν σημαντικά τις δυνατότητές μας.

Το επιτελείο των μηχανικών μας είναι πάντοτε διαθέσιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο για την μελέτη και σχεδίαση της απαιτούμενης λύσης, όσο και για την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τον πελάτη μας.

Ως αποτέλεσμα της προσήλωσής μας στις ανάγκες του πελάτη μας, έχουμε την τιμή να μας εμπιστεύονται εταιρείες που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ελληνική βιομηχανία και την ναυτιλία. Τα προϊόντα μας δοκιμάζονται καθημερινά στις δύσκολες συνθήκες των εφαρμογών τους, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των αυστηρότερων ευρωπαϊκών και αμερικανικών προτύπων.

Σήμερα, στην Κ.ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. αντιμετωπίζουμε το μέλλον με την αισιοδοξία που πηγάζει από αυτήν ακριβώς την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Προσηλωμένοι στο όραμά μας, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, στον εξοπλισμό και στην τεχνογνωσία, βελτιώνοντας συνεχώς τις δυνατότητές μας.