Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τοποθέτηση των λωριδοκουρτίνων από PVC σε πόρτες ψυγείων, χώρων παραγωγής ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο για χρήση ως διαχωριστικό.

Σας προσφέρουμε τον απαραίτητο αριθμό λωριδοκουρτίνων ώστε να καλυφθεί πλήρως το άνοιγμα το χώρου που θέλετε να απομονώσετε, εφόσον γνωρίζουμε τις διαστάσεις αυτού του ανοίγματος. Οι λωρίδες PVC προσαρμόζονται σε ειδικά ενισχυμένη βάση INOX, με άγκιστρα, έτσι ώστε κάθε λωρίδα να τοποθετείται ανεξάρτητα, σε ελάχιστο χρόνο. Τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μια λωρίδα να επικαλύπτει τμήμα της επόμενης, προσφέροντας στη λωριδοκουρτίνα καλύτερο “σφράγισμα” του ανοίγματος χωρίς να εμποδίζει την εύκολη διέλευση του προσωπικού.

Πλεονεκτήματα:

  • Ο πιο οικονομικός τρόπος μείωσης μεταφοράς θερμότητας ανάμεσα σε χώρους με διαφορετικές θερμοκρασίες.
  • Οι διαφανείς PVC κουρτίνες επιτρέπουν στους διερχόμενους να βλέπουν στο εσωτερικό του χώρου ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις.
  • Αποτρέπουν την είσοδο σκόνης, εντόμων, πουλιών, οσμών κλπ. αλλά δεν εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων.
  • Ευκολία τόσο στην τοποθέτηση νέων, όσο και στην αντικατάσταση φθαρμένων λωρίδων.
  • Κατάλληλες για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή διακίνησης τροφίμων ακόμα και όταν αυτά έρχονται σε άμεση επαφή με τις λωρίδες.
  • Αυξάνουν την άνεση του προσωπικού, ενώ η αποτροπή εισόδου σκόνης και αιωρούμενων ρύπων βελτιώνει την υγιεινή του χώρου.