Ο οίκος είναι πρωτοπόρος στην ασφάλεια των εργαλείων κοπής για βιομηχανικούς και επαγγελματικούς σκοπούς.