Οι Μάνικες της Βιομηχανίας και της Ναυτιλίας  κατηγοριοποιούνται με βάση το υλικό που μεταφέρουν.