Με τα υλικά VOLTA γίνονται και ειδικές κατασκευές, όπως χωνιά και δοχεία, σωλήνες, κατασκευασμένα από το εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό των μεταφορικών ταινιών.