Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων για εφαρμογές Στατικής Στεγανοποίησης (π.χ. σε συνδέσεις σωληνώσεων) και Δυναμικής Στεγανοποίησης (π.χ. σε άξονες αντλιών και αναδευτήρων).

Κατεβάστε τους Καταλόγους μας: