Φύλλα Περμανίτη χωρίς αμίαντο για πληθώρα εφαρμογών στεγανοποίησης και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.