Τα μεταλλοπλαστικά παρεμβύσματα χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών όπου υπάρχουν απαιτήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. gaskets εξατμίσεων, οχετών καυσαερίων κλπ.)

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων