Διαφορετικοί τύποι τσιμουχών μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε περιστρεφόμενους είτε σε παλινδρομικούς άξονες.