Προϊόντα υψηλής χημικής σταθερότητας και εξαιρετικής αντίστασης σε θερμικά σοκ.

Οι Μαστίχες και τα υλικά επικάλυψης χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους προβλημάτων σε εφαρμογές με υψηλές θερμοκρασίες.
Οι κόλλες που διαθέτουμε μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερότητα σε περιβάλλοντα με μεγάλη θερμοκρασία.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων