Κατασκευασμένες από ίνες υάλου, χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη και μόνωση σωλήνων υψηλής θερμοκρασίας (π.χ. εξατμίσεων).