Άκαμπτες πλάκες θερμομόνωσης, σχεδιασμένες για αντίσταση στη διάβρωση, στις δονήσεις και στη μηχανική καταπόνηση.