Ταινίες Σιλικόνης

Περιγραφή

Ταινίες Σιλικόνης

Οι ταινίες  σιλικόνης χρησιμοποιούνται κυρίως για εφαρμογές στεγανοποίησης και διατίθενται με λείες ή και αυτοκόλλητες επιφάνειες.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

  • Ιδανικά για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες (έως και +200 οC η τυπική Σιλικόνη / έως +300 οC ο ειδικός τύπος Σιλικόνης).
  • Για εφαρμογές που σχετίζονται με τον τομέα των τροφίμων αλλά και της βιομηχανίας.
  • Έχουν υψηλή αντιολισθητική ικανότητα.
  • Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV, στο όζον και την οξείδωση.

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να παρέχουμε ταινίες σιλικόνης διαφόρων μεγεθών από οποιοδήποτε τύπου φύλλο σιλικόνης (συμπαγές, σπογγώδες κλπ.)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τομέας χρήσης

Maximum temperature (⁰C)

200

Minimum temperature (⁰C)

-60