Τα ελαστικά φύλλα διατίθενται σε μορφή ρολού και χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών και κάτω από πολλές διαφορετικές συνθήκες.

Μπορούμε να κόψουμε και να διαμορφώσουμε όλα τα είδη ελαστικού σε παρεμβύσματα, μανίκια, προφίλ, και χοάνες ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επίσης μπορεί να προστεθεί αυτοκόλλητη επιφάνεια σε κάθε είδος ελαστικού μετά από ζήτηση.