Προσανατολιζόμενοι με βάση τα ανταγωνιστικά δεδομένα της αγοράς και με απώτερο σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη μας, δημιουργήσαμε εξειδικευμένες ομάδες στελεχών ώστε να αποκτήσουμε επιπρόσθετη γνώση, να προσφέρουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα και ταυτόχρονα πολύτιμη εμπειρία στους βασικούς κλάδους της αγοράς.

Οι βιομηχανίες που ανήκουν στον τομέα των Τροφίμων, των Φαρμάκων και των Καλλυντικών συνεισφέρουν σημαντικά στην εγχώρια οικονομία και αποτελούν σημαντικό κομμάτι των πλέον ανταγωνιστικών και αναπτυσσόμενων κλάδων, συνεπώς δεν θα μπορούσαν παρά να είναι ένας σημαντικός στόχος για εμάς.

Το τμήμα Food and Pharma σκοπό έχει να εξυπηρετήσει και να προσφέρει λύσεις για τις εφαρμογές των κλάδων αυτών, κατανοώντας την ανάγκη για διασφάλιση της υγιεινής, της ποιότητας στην παρασκευή σκευασμάτων, τον εκσυγχρονισμό και την τήρηση των σχετικών προδιαγραφών.

Οι λύσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε κάποιο κρίσιμο σημείο που έχουμε «γυμνό» προϊόν, πχ. μεταφορικές ταινίες, μάνικες, κουρτίνες PVC, αλλά και σε σημεία μέσα στον χώρο της μονάδας που μπορεί να μην έχουν σχέση με το προϊόν αλλά η ορθή και ομαλή λειτουργία τους διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία όλης της παραγωγής, πχ παρεμβύσματα, τσιμούχες, αντιολισθητικά δάπεδα, σαλαμάστρες, θερμομονωτικά κτλ.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια εξειδικευμένη μονάδα με εμπειρία στους κλάδους αυτούς, ώστε σε κάθε βήμα των πελατών μας να είμαστε εκεί προσφέροντας ένα οργανωμένο και εξατομικευμένο με βάση τις ανάγκες του κάθε πελάτη σύστημα πωλήσεων, εξυπηρέτησης, τεχνογνωσίας και υποστήριξης.

Οι Πελάτες Μας