Οι κουρτίνες από λωρίδες PVC είναι η καταλληλότερη λύση για την κάλυψη και προστασία ανοιγμάτων σε βιομηχανικούς χώρους και σε πόρτες ψυκτικών θαλάμων. Επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση εργαζομένων και αγαθών, προφυλάσσοντας ταυτόχρονα το χώρο από τα έντομα, τη σκόνη και τους ρύπους.

Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων