Ο οίκος είναι πρωτοπόρος σχετικά με την ασφάλεια των εργαλείων κοπής που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς και επαγγελματικούς σκοπούς.