Σύνδεσμοι BLOC-END®

Περιγραφή

Σύνδεσμοι BLOC-END®

Σύνδεσμος σύζευξης για εύκαμπτους σωλήνες.
Κατασκευαστής: Trelleborg

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να κοπούν κατά μήκος επί τόπου στο χώρο της εγκατάστασης ή της κατασκευής, ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εγκατάστασης.
 • Ευκολία στην κοπή: δεν απαιτείται ειδικό εργαλείο καθώς ο ίδιος ο σύνδεσμος σύζευξης λειτουργεί ως οδηγός κοπής.
 • Η φλάντζα μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα για τοποθέτηση και δεν παραμορφώνεται κατά τη λειτουργία.
 • Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση.
 • Οι σύνδεσμοι (φλάντζες) μπορούν να αφαιρεθούν από έναν κατεστραμμένο σωλήνα και να επαναχρησιμοποιηθούν.
 • Ελαφρύ σύστημα σύνδεσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Πίεση λειτουργίας:
  • 10 bar για εσωτερική διάμετρο ≤150mm.
  • 5 bar για εσωτερική διάμετρο >150mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Φλάντζα σύνδεσης για τις μάνικες: PERFORMER GL AD10H, PERFORMER GL AD10P, PERFORMER GL AD10T.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τομέας χρήσης

, ,