Διαστολικό 10W

Περιγραφή

Διαστολικός σύνδεσμος 10W

Με προσχεδιασμένη κύρτωση.
Κατασκευαστής: DEKOMTE

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Σε αγωγούς εξάτμισης με υψηλή θερμοκρασία και αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης.
  • Για αεροστρόβιλους με μικρές διαστάσεις και αγωγούς.
  • Σε εφαρμογές ζεστού και κρύου περιβλήματος.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τομέας χρήσης

,