Διαστολικό 2UG

Περιγραφή

Διαστολικός σύνδεσμος 2UG

Τύπου φλάντζας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Γενική εφαρμογή σε εγκαταστάσεις εξαερισμού.