Διαστολικό 10G

Περιγραφή

Διαστολικός σύνδεσμος 10G

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Σε αγωγούς εξάτμισης με υψηλή θερμοκρασία και αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης.
  • Για τουρμπίνες αέρα με μικρές διαστάσεις και αγωγούς.