Διαστολικό 3WI

Περιγραφή

Διαστολικός σύνδεσμος 3WI

Με προσχεδιασμένη εσωτερική κύρτωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Σε σημεία με έντονη κίνηση και σε αρνητική πίεση.