Διαστολικό ME

Περιγραφή

Διαστολικός σύνδεσμος ME

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Σε σημεία με υψηλή κινητικότητα και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα στην κύλιση.
  • Κατάλληλο και για εφαρμογές ζεστού και κρύου περιβλήματος.